Skip to content Skip to footer

Submasura 6.4
200 000€

Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Scopul investitiilor 

Este de sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Bugetul 

Anul acesta 2021, bugetul este de 100 de milioane de euro

Finantare: 

  • 200.000 Euro / proiect

Cofinanțare beneficiar: 

  • 30% Cofinantare pentru activitati in domeniul serviciilor
  • 10% Cofinantare pentru activitati in domeniul productiei

Activitati eligibile:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

• Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);

• Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

Principii de selectie:      

• Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non-agricole;

• Principiul prioritizarii serviciilor medicale (inclusiv stomatologice si sanitar -veterinare);

• Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;

• Principiul prioritizarii activitatilor de productie;

• Principiul stimularii activitatilor turistice (cu exceptia infiintarii agropensiunilor) si/sau de agrement si/sau unitati de alimentatie publica desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat (se elimine eligibilitatea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor, dar vor rămâne la finanțare afacerile legate de camping-uri, parcuri de rulote și bungalow-uri);

• Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului

• Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice.

Cheltuieli eligibile:

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare – Anexa 7.

• Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;

• Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;

• Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;

• Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

• Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

• Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Tipurile de ambarcaţiuni ce pot fi achiziţionate:

• bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele

• ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)

• ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip bărca cu motor şi bărca cu vele şi motor destinate transportului turiştilor la şi de la locurile de pescuit, şi pe canalele de navigaţie şi lacurile interioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice.

Cere mai multe informatii: