Skip to content Skip to footer

Măsura 3 - “Investiții în activități productive”

Relansare Masura 3 StartUpRural Investitii in activitati productive

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță relansarea Măsurii 3 – “Investiții în activități productive”.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești care au fost afectate de criza COVID-19 vor putea obține fonduri europene de până la 1 milion de euro fiecare, printr-o nouă linie de finanțare care vine să înlocuiască vechea Măsură 3, anulată de guvernanți.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro FEDR şi  58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

Apelul se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru investiții în activități productive.

Valoarea maximă a ajutorului de stat

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Beneficiari Masura 3:

Astfel, conform ghidului propus acum, beneficiarii noii linii de finanțare „Investiții în activități productive” 2021 sunt IMM-urile din România active în sectoarele  eligibile menţionate mai jos:

•    Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
•    Clasa F – Construcții;
•    Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
•    Clasa H – Transport și depozitare;
•    Clasa I – Hoteluri și restaurante;
•    Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
•    Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
•    Clasa P– Învățământ;
•    Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
•    Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
•    Clasa S – Alte activități de servicii.

NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:
⦁    activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
⦁    activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

Tipuri de activități eligibile:

 • Cheltuieli cu construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului; (nu se permite achiziția facilităților de cazare din cadrul codului CAEN 5520, precum și achiziția de sedii de birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare);
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice (utilaje, instalații de lucru, mobilier etc.);
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride  (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare etc.);
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului);
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale etc.);
 • Dotarea cu active necorporale;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, avize,autorizatii, consultanta).

Criterii de evaluare:

 • Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 cu cel putin 30%- 40 puncte;
 • Proiectul vizeaza obiective de mediu in proportie de 90% din valoarea proiectului – 40 puncte;
 • Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte;
 • Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte;
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) ≥15% – 10 puncte.

 

Cere mai multe informatii: